What’s on

Din egen kolonilott på nätet

Närodlat har blivit en helt självklar del av att handla mat. Och på det sätt som trenden har utvecklats så är det ”ju närmare, desto godare” som gäller. Inget slår en tomat från gården som du vet var den ligger. Eller? För ska man vara helt ärlig så är väl det allra finaste en tomat som du odlat själv. Men det kräver sin insats i form av mark, kunskap och ett otroligt tålamod. Fram till nu.

Just nu växer det fram en helt ny typ av kolonilott, en bit bördig mark tillgänglig för alla. I England erbjuder företaget i-Grow sin mark och sina jordbrukskunskaper till den som vill odla själv, men inte riktigt får till det.
På i-Grows hemsida bokar du upp hur stor kolonilott du vill ha och väljer vilken typ av grönsaker du vill odla. Resten sköter i-Grow. Under tiden fröna gror i jorden kan du enkelt gå in via webbkameror och titta till dina odlingar. När det sen är dags för att skörda får du dina grönsaker smidigt hemkörda till dörren. I-Grow kallar sitt koncept ”from field to fork”.

Vad blir nästa råvara som tar plats i detta virtuella jordbruk? Din egen gris, dina egna höns, din egen lax och varför inte ett eget sädesfält som står och vajar i vinden. Jordbrukare på nätet är bara i sin linda. Det här är en trend vi kommer att få se mer av.